บ่อนทำลายประสาท

การพนันเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งของปัญหาอาชญากรรม ถ้าพูดในเชิงสถิติแล้วความผิดมาจากการพนัน ซึ่ง ถือว่ามีไม่มาก แต่ผลทางอ้อมที่มาจากปัญหาการพนันก็มีไม่น้อย เช่น การทำร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการการฆ่าตัวตาย ฯลในปัจจุบันคือระบบสังคมด้วยวัตถุนิยม เหล่าบรรดาผู้คนมักมองว่าการพนันเป็นเรื่องธรรมดามาก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ที่ไหนก็จะมารถเจอได้แม้แต่ในออนไลน์ยิ่งเพิ่มความใกล้ชิดมากขึ้นเข้าไปอีก จึงเป็นช่องว่างที่ส่งเสริมให้เยาวชนยิ่งติดการพนันง่ายขึ้น
ผลวิเคราะห์บ่งบอกว่าในช่วงที่อายุที่มักให้ความสนใจด้านการพนันมักจะพบในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงานมากที่สุด เพราะ เป็นช่วงวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนัน จะส่งผลให้สมองส่วนไม่เพิ่ม ไม่มีส่วนเติมเต็มนั่นเอง ทำให้ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัว คือจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความ สำเร็จ หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆและรวดเร็ว ในวัยนี้แน่นอนว่ามักเชื่อตัวเองมากกว่าคนรอบข้าง เชื่อตัวเองมากกว่าเหตุผลเลยมักจะตัดสินจับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
การติดการพนันเป็นเรื่องผิดปกติหากมองในเชิงเทคนิค แต่สำหรับคนไทยยังมองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ดี ต่อให้โลกพัฒนาไปไกลมากกว่านี้ การพนันก็ยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์โลกอยู่ดีแต่การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดบ่อนทำลายอนาคตจะทำอย่างไรล่ะ นั่นก็ต้องคิดแก้ปัญหาโดยเริ่มจากตัวเองก่อน หัดปรับ ทัศนคติ ให้ความรู้ เพื่อไม่ให้หลงไปกับสิ่งการพนันที่มอมใจจิตไปมากกว่านี้