จัดการชีวิตให้เข้ากับยุคโควิด

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก โดยกระทบมากหรือน้อยทจะไม่ต่างกันเลย เพราะทุกชีวิตต้องต่อสู้กับผลกระทบทางอ้อมของการแพร่ระบาดด้วยขณะนี้การใช้ชีวิตประจำวันล้วนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งสิ้นส่งผลกระทบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

แม้กระทั่งการใช้ชีวิตของผู้คน และกิจกรรมอย่างเล่นพนัน ออนไลน์ขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น พูดคุยพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานต่าง ๆ หลายที่มองว่าควรเปลี่ยนการทักทายจากการจับมือ กอด ไปเป็นรูปแบบอื่นๆ หรือการอยู่ห่างกัน 2 เมตร ทำให้คนที่อยู่ใกล้กันก็ไม่สื่อสารกัน ไหนจะต้องยืนพุดคุยกันแบบห่างๆ เวลาไปทำงาน หรือเข้าสถานที่ต่างๆต้องมีการตรวจอุณหภูมิ หรือการกินข้าวก็ต้องเว้นระยะห่าง คนหนึ่งคนจะนั่งกินอาหารเพียงคนเดียวในโต๊ะ เพื่อให้ลดความเสี่ยงของโรคโควิด 19

อย่างไรก็ตามการที่ผู้คนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องการดำเนินชีวิตถือเปนสิ่งที่ดีมาก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการจัดการกับเงินและการบริหารเงินที่ถุกต้อง สิ่งที่เห็นได้ชัดจากในยุคโควิด เหล่าผู้คนหันมาให้ความสนใจกับสิ่งออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่นคาสิโนออนไลน์ที่เคยมีการนำเสนอข่าวว่าคาสิโนฮิตกันในช่วงกักตัว ทั้งยังเล่นเพื่อความสนุกแถมยังไม่เงินอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาเงินของเหล่ผู้คนไม่มาก้น้อย แต่ก็ไม่ควรลงทุนกับความเสี่ยงในรูปแบบนี้มากจนเกิดไป