ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังพัฒนาระบบ Streaming เชื่อมต่อการซื้อขายไปตลาด Crypto ได้

มีรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Settrade Streaming ให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายสินทรัพย์การลงทุนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ,Digital Asset ,Cryptocurrency ,กองทุน ,DR และ TFEX ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ลดความซ้ำซ้อนในการเปิดบัญชีและซื้อขายในหลายตลาด ตอบโจทย์การลงทุนในโลกยุคใหม่
“นักลงทุนไม่ควรต้องเปิดบัญชีซ้ำซ้อน หรือซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนผ่านตลาดหลายแห่ง เราจึงมุ่งพัฒนาระบบ Settrade เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย เพื่อรองรับการลงทุนทั้งสินทรัพย์ลงทุนรูปแบบเดิม, Digital Asset รวมถึง Cryptocurrency แม้ในอนาคตอันใกล้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังไม่ถึงขั้นเปิดให้ซื้อ Cryptocurrency แต่เราจะมีช่องทางเชื่อมต่อให้ซื้อขายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างแน่นอน” ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวกับสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ เพราะถึงแม้อะไรที่เคยมองว่าไม่ถูกต้อง หรือเหมือนการพนัน แต่เมื่อโลกเริ่มยอมรับ มีการปรับใช้ และสร้างรายได้ หน่วยงานต่างๆก็ต้องหาทางอยู่กับมันเช่นกัน

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นใหม่ที่นิยมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะเข้าถึงได้ง่าย ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้เงินลงทุนไม่สูงด้วยเช่นกัน การพัฒนาตลาดทุนในระยะถัดไปจะเน้นอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาซื้อขายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ผ่านการพัฒนาระบบเปิดบัญชีออนไลน์ที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน โดยมองว่าหากนักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนแล้ว จะส่งผลให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน และสุดท้ายคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ

การสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดหลักสูตรให้ความรู้ (Education) แก่ผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าสตาร์ทอัพและยูนิคอร์นของไทยมีแนวคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ยังขาดความรู้ทางการเงินที่จะเข้ามาหนุนการเติบโต ตลอดจนการจับคู่ให้บริษัทที่ต้องการระดมทุนและผู้ลงทุนมาเจอกัน (Glooming) และสุดท้ายอยู่ระหว่างสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจขนาดเล็ก จากปัจจุบันที่มีแหล่งเงินทุนค่อนข้างจำกัด เช่น ครอบครัว หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น